Põhikaart

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Suuremõõtkavaline tuletis Eesti topograafia andmekogust (ETAK'ist). Eesti Vabariigi peamine topograafiline kaart.


Viited[edit]

Vaata ka[edit]

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-pohikaart-110-000-p30.html

Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]