ETAK

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Lühend väljendist Eesti Topograafia Andmekogu. Riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ja geoinfosüsteem, mis on oluliseks osaks Maa-ameti [[andmebaas]ipõhises topograafiliste andmete ja kaartide tootmisprotsessis.


Viited[edit]

Vaata ka[edit]

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-topograafia-andmekogu-p79.html

Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]