Andmed

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Kõige üldisemas mõttes mõõtmise, hindamise või arvutamise teel saadud parameetriväärtused (väärtuste kombinatsioonid).
Ruumiandmed (geoandmed) sisaldavad muu hulgas olulise komponendina asukohta ruumis (Maa pinna või sellel asuvate nähtuste suhtes) iseloomustavaid näitajaid.
Eristatakse geo- või ruumikomponenti - viide asukohale, ja tärkandmeid - kõik ülejäänud parameetrid.
Andmete väärtused ei sisalda tõlgendust, selles mõttes on nad objektiivsed.
Infotehnoloogia terministandardi järgi: Informatsiooni taastõlgendatav esitus formaliseeritud kujul, mis sobib edastuseks, tõlgenduseks või töötluseks.

Viited[edit]

Andmed

Vaata ka[edit]

Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)