Topoloogia

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Andmekogus kajastatud nähtuste omavaheline asetus (asetuse kirjeldus). Topoloogiliselt korrastatud on andmekogu siis, kui andmekogus kajastatud olemite (reaalsuse nähtuse vaste andmekogus) omavaheline paiknemine (võrgustiku ühendused, külgnemine jne) on täielikult kirjeldatud.

Viited[edit]

Vaata ka[edit]

Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)