Tiksel

From Estgis
Jump to: navigation, search


Tiksel /om. tiksli/ (i.k. kasutab ESRI sõna bin) on aegruumilise rea (i.k. spatial time series) kui 3D andmemassiivi element [aijt]. Tavaliselt on aeg-ruumiline rida ruumiliselt kohakuti ja ajalises järjestuses ülestikku asetatud rasterkihtide grupp.

Märkus. ESRI kasutab aegruumilise rea nimetusena Space Time Cube, mille ühte kihti nimetatakse time slice ja ühte tulpa – bin time series.
Artikli litsenseerimise eritingimused

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)