Reaalsusmudel

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Reaalse maailma nähtuste klasside alamhulk, mida peetakse vajalikuks andmekogus kajastada. Sisaldab nende nähtuste määratlusi, äratundmisreegleid, nähtuse kirjeldamiseks kasutavaid atribuute jmt. Reaalsusmudelite võrdlemise ja ühtlustamise abil saab loogiliselt võrreldavaks viia erinevaid andmekogusid. Ruumiandmete mudelitest "esimene", reaalsusele kõige lähem.

Viited[edit]

Vaata ka[edit]

Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)