Rasterandmed

From Estgis
Jump to: navigation, search


Rasterandmed (i.k. raster data set või raster grid) on ruumiandmed, mille andmemudeliks on raster - korrapärane nelinurkne, enamasti ruudukujuline, tesselatsioon. Reaalsusmudelis pidevatena vaadeldavate nähtuste (nt õhutemperatuuri) ruumiliselt muutuvad väärtused esitatakse maatriksina, mis koosneb m reast ja n veerust ning mille element e rastrielement e raksel on aij (i = 1, 2, ..., m; j = 1, 2, ..., n). Rasterandmed saadakse rasterpildi (vt rasterpilt) või muul kujul olevate andmete rasterdamisel.


Artikli litsenseerimise eritingimused

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)