Puhver

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Ruumiliste objektide ümber mingitele tingimustele vastavalt moodustatud piirkond. Näiteks bussipeatuste kui punktobjektide puhver, kust peatusesse on maksimaalselt kaheksa minutit jalgsi, või teedevõrgu ümber mürapuhver, kuhuni levib teatud tugevusega müra.

Viited[edit]

Vaata ka[edit]

Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)