Kaardi mõõtkava

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Kaardi omadus, mis näitab mitu korda on Maa pinnal olevaid kaugusi vähendatud nende kaardil kujutamisel. Võib olla väljendatud kas suhtarvuna - nt 1/10 000 (arvmõõtkava), sõnalise võrdlusena - nt 1 cm kaardil vastab 100 m looduses (võrdlusmõõtkava), kindla pikkusega kaardi serval kujutatava joonena (joonmõõtkava) jmt.
Väikesemõõtkavaliste suurt ala kujutavate kaartide puhul on tulenevalt projektsiooni moonutustest mõõtkava kaardi erinevates osades erinev ja võib sõltuda ka asimuudist.

Viited[edit]

Vaata ka[edit]

Mõõtkava


Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)