Informatsioon

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

  1. Andmete tõlgendus. Teave.Kuivõrd see sõltub tõlgendajast ja asjaoludest, on tegemist subjektiivse nähtusega.
  2. Kasutatakse ka andmete hulga "küberneetilise" mõõduna - iseloomustab, kui suurt hulka arvuti mälu on vaja mingi andmete hulga talletamiseks. Selle tähendusega on seotud ka informatsiooni ühikutena kasutavad bit (üks parameeter, millel võib olla kaks väärtust, minimaalne hulk infot, no elementaarühik), kaheksa biti järjestus bait (kokku 256 erinevat väärtust) jmt.

Infotehnoloogia terministandardi kohaselt:
Teadmus, mis puudutab objekte, näiteks fakte, sündmusi, asju, protsesse või ideid, sealhulgas mõisteid, ja millel on teatavas kontekstis eritähendus.

Viited[edit]

Vaata ka[edit]

Informatsioon Wikipeedias
Informatsioon Vikisõnastikus


Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)