Geoinformaatikaalased valdkondlikud lingid

From Estgis
Jump to: navigation, search

Kaardirakendused[edit]

Maa-ameti Geoportaal
Delfi kaart
Postimehe kaardirakendus
Tallinna linna kaart
Tartu linna kaart
Delfi kaart
Google'i kaardirakendus
Metsaregister

Ruumiandmete teenused[edit]

Eesti ruumiandmete loend

Seadused[edit]

Avaliku teabe seadus
Ruumiandmete seadus
Eesti topograafia andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus
Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord
Topograafilistele kaartidele kantavate andmete koosseis, topograafiliste kaartide nomenklatuur, kasutatavad leppemärgid ja kartograafiliste tööde teostamise korraldus
Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused
Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamise, arendamise, kasutamise ning selle kaudu teabe kättesaadavaks tegemise nõuded ja kord
Geodeetiline süsteem
Volituse andmine geodeetilise süsteemi kehtestamiseks
Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus
Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord
Metsaseadus
Aadressiandmete süsteem
Maa-ameti põhimäärus
Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuuri (INSPIRE) direktiiv

INSPIRE[edit]

[http://inspire.ec.europa.eu/ INSPIRE koduleht
[http://inspire.maaamet.ee/inspire Eesti Geoportaal (INSPIRE)

GIS-tarkvara ja vahendid[edit]

ArcGIS.com
GeoServer
Google Earth
Kartograph
Leaflet
Manifold GIS
Mapbox
MapInfo ProViewer
MapServer
Openlayers
Quantum GIS
SAGA GIS

Videomaterjalid[edit]

INSPIRE video
GIS Language Lecture
Geospatial Revolution Pennsylvania State University
Vaike Rootsmaa ettekanne. Rannu Keskkool. 2011.
GIS in Action at Clark Magnet High School
GIS in Education - Bigfork High School Cave Club, Bigfork, Montana
Esri videoportaal