Geodeetiline punkt

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Geodeetiline punkt on tähistatud koht maapinnal, mille koordinaadid ja kõrgusandmed on täpselt teada. Geodeetilisi punkte kasutatakse maamõõtmisel uue mõõdistuse sidumiseks täpse asukohaga. Geodeetilised punktid on riikliku kaitse all.


Viited[edit]

Vaata ka[edit]

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geodeetilised-andmed/Geodeetiliste-punktide-andmekogu-p82.html

Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]