Ajaline kaugus

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Ühest punktist teise jõudmiseks kuluv aeg.
Sageli on kauguse mõõtmine mitte vahemaa vaid selle läbimiseks kuluva aja kaudu olulisem, kui otseselt vahemaa (nt päästeteenistuse jõudmine väljakutsel).
Ajaline kaugus sõltub ruumi omadustest, liikumisteede olemasolust ja topoloogiast, kasutatavast liikumisviisist jmt.

Viited[edit]

Vaata ka[edit]

Eesti kaugus Euroopas


Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)