Projektsioon

Allikas: Estgis

Mõiste[muuda]

Ka kaardiprojektsioon. Ühe objekti (N Maa pinda geoidi vahendusel lähendava pöördellipsoidi) teisele (näiteks tasapinnale) üle viimise geomeetria. Projektsioone võib jagada: * kiirte lähtekoha järgi (tsentraalsed - projitseerivad kiired lähtuvad Maa keskmest, ortogonaalsed - kiired lähtuvad lõpmatusest ja on omavahel paralleelsed sirged jmt; * moonutuste puudumise iseloomu järgi - õigenurksed, õigepikkuselised ja õigepindsed (pöördellipsoidi üle viimine tasapinnale ilma moonutusteta ei ole võimalik); * kasutatava siirdepinna järgi - tasapinnalised, koonilised ja silindrilised jmt

Viited[muuda]

Vaata ka[muuda]

[1]

Artikli litsenseerimise eritingimused[muuda]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)