Kaardiserver

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Serveril asuv tarkvara, mis võimaldab ruumiandmeid vastavalt klientide soovidele välja valida ja esitada niisugusel viisil, et lõppkasutaja ei vaja GISi, vaid talle piisab tavalisest internetibrauserist

Viited[edit]

Vaata ka[edit]

Server


Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)