GPS

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste

Globaalse positsioneerimise süsteem, USA navigatsioonisatelliitidel põhinev asukohamääramise süsteem. Sageli kasutatakse satelliitnavigatsiooni üldnimetusena, ehkki Euroopa Liit arendab oma süsteemi (Galileo), kasutusel on Venemaa satelliitsüsteem (GLONASS), oma navigatsioonisatelliidid on Hiinal jt.

Viited

Vaata ka

Artikli litsenseerimise eritingimused

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)