GPS

From Estgis
Revision as of 14:05, 13 October 2016 by Toja (Talk | contribs) (vormistus)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Globaalse positsioneerimise süsteem, USA navigatsioonisatelliitidel põhinev asukohamääramise süsteem. Sageli kasutatakse satelliitnavigatsiooni üldnimetusena, ehkki Euroopa Liit arendab oma süsteemi (Galileo), kasutusel on Venemaa satelliitsüsteem (GLONASS), oma navigatsioonisatelliidid on Hiinal jt.

Viited[edit]

Vaata ka[edit]

Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)