Voksel

From Estgis
Revision as of 14:20, 13 October 2016 by Geokrahv (Talk | contribs) (uus)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Voksel /om. voksli/ (i.k. voxel) on 3D andmemassiivi (tavaliselt rastri) element - i-nda rea j-nda veeru k-ndas tulbas olev aijk.

Vt ka
raksel


Artikli litsenseerimise eritingimused

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)