Reaalsusmudel

From Estgis
Revision as of 12:33, 13 October 2016 by Toja (Talk | contribs) (uus leht)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Reaalse maailma nähtuste klasside alamhulk, mida peetakse vajalikuks andmekogus kajastada. Sisaldab nende nähtuste määratlusi, äratundmisreegleid, nähtuse kirjeldamiseks kasutavaid atribuute jmt. Reaalsusmudelite võrdlemise ja ühtlustamise abil saab loogiliselt võrreldavaks viia erinevaid andmekogusid. Ruumiandmete mudelitest "esimene", reaalsusele kõige lähem. Litsenseerimise eritingimused. Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)