Rasterpilt

From Estgis
Revision as of 10:55, 13 October 2016 by Geokrahv (Talk | contribs) (uus)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Rasterpilt (i.k. image) on skaneerimisel põhineva andmehõive sensoriga saadud kahemõõtmeline andmemassiiv A, mille elemendid aij on mõõdetud korrapäraselt paigutatud punktides ja mille asukohad on vaadeldavad kui ristvõrgu (vt võre) silmade keskpunktid. Skaneerimispunkti nimetuseks on piksel ja sellel on alati suurus (s.t ta pole mitte 0D vaid 2D). Rasterpiltideks on (geoinformaatilistes rakendustes) aerofotod, ortofotod, erinevad satelliitpildid, ka skaneeritud kaart. Rasterpilte kasutatakse kas aluskaardina (vt aluskaart) või muudetakse nad vektor- või rasterandmeteks (vektorandmed,rasterandmed).


Artikli litsenseerimise eritingimused

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)