Raksel

From Estgis
Revision as of 12:00, 13 October 2016 by Geokrahv (Talk | contribs) (Uus lehekülg: 'Category : Mõisted '''Raksel''' (i.k. ''grid cell'') on rasterandmekogumi element (vt [[rasterandmed]), mille suurus ja sisu on määratletud kasutatava andmemudeliga. Raks...')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Raksel (i.k. grid cell) on rasterandmekogumi element (vt [[rasterandmed]), mille suurus ja sisu on määratletud kasutatava andmemudeliga. Raksli numbriline väärtus kajastab sageli objekti(klassi) identifikaatorit, mille alusel on raksel seotud atribuutide tabeliga. Tavakeeles ei pruugita teha vahet rasterpildil ja rasterandmetel ning seetõttu ka rakslil ja pikslil.

Vt ka: voksel tiksel miksel


Artikli litsenseerimise eritingimused

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)