Raksel

Allikas: Estgis


Raksel (i.k. grid cell) on rasterandmekogumi element (vt [[rasterandmed]), mille suurus ja sisu on määratletud kasutatava andmemudeliga. Raksli numbriline väärtus kajastab sageli objekti(klassi) identifikaatorit, mille alusel on raksel seotud atribuutide tabeliga. Tavakeeles ei pruugita teha vahet rasterpildil ja rasterandmetel ning seetõttu ka rakslil ja pikslil.

Vt ka:
voksel
tiksel
miksel


Artikli litsenseerimise eritingimused

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)