Piksel

From Estgis
Jump to: navigation, search


Piksel /om. piksli/ (i.k. pixel on suupärastus mõistest picture element) on skaneerimisseadmega saadud rasterpildi element. Rasterpilt koosneb reeglina väga paljudest pikslitest ning selle üksikpiksli väärtust ei käsitata mitte ruumiobjektina vaid objektiklassi juhuslikult võetud liikmena – piksli väärtus on seega pigem statistiline näitaja. Rasterpiltideks on (geoinformaatilistes rakendustes) aerofotod, ortofotod, erinevad satelliitpildid, ka skaneeritud kaart. Sõltuvalt skaneerimisseadme tehnilistest üksikasjadest on pikslite kuju (tavaliselt ring) ja mõõtmed erinevad. Nad võivad hõlmata kogu pildiga kaetud pinna (olles siis väikese ülekattega) või paikneda nii, et pikslite vahele jääb tühe. Piksli väärtus (tavaliselt heledust/värvi kajastav kood) omistatakse rastrielemendile kui andmeüksusele (vt raksel)Artikli litsenseerimise eritingimused

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)