Nähtus

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Nähtused on reaalse maailma osad, mida me tähele paneme. Nähtuste klasside määratlemine on osa reaalsusmudeli loomisest - sellega kirjeldame ära, mida reaalsuses peame tarvilikuks eristada ja andmekogusse kandmiseks kirjeldada. Nähtus on iga üksik reaalse maailma element (näiteks iga kraav, mis looduses leida), nähtuste klass nende üldistus (kraav kui kaardistatav objekt).

Viited[edit]

Vaata ka[edit]

Nähtus


Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)