Lähikond

From Estgis
Revision as of 15:21, 13 October 2016 by Geokrahv (Talk | contribs) (seoses mõistega "Thiesseni polügoonid")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Punkti lähikonnaks on punktimustris iga punkti see ümbrus, mille jaoks antud punkt on lähim. Tehniliselt on lähikonna aluseks Thiesseni polügoonid. Lihtsaim tagamaa määramise viis.

Märkus. See oleks soovitatav eestikeelne termin. Ingliskeelses geograafiakirjanduses sisuliselt täpset vastet ei tea. Neighborhood (naabruskond, ümbruskond) kui sisult lähim on kitsama tähendusega linnageograafia mõiste. Keeleliselt sobiksid ka surroundings ja vicinity, aga neid (guugeldamise põhjal) termini tähenduses ei kasutata. Proximal area/region/space seevastu on juba kasutusel bioinformaatikas ja meditsiinis, aga hoopis teistes tähendustes.
JR


Artikli litsenseerimise eritingimused

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)