Koordinaadid

Allikas: Estgis

Mõiste[muuda]

Ruumis asukoha määramise võimalus, mille puhul asukoht kirjeldatakse kaugusena lähtepunktist.Kaugus antakse n erineva telje suunas, kus n on võrdne ruumi mõõtmelisusega.
Tavalisemad koordinaatsüsteemid Maa kirjeldamisel:

  • geograafilised koordinaadid (pikkus ja laiuskraad), mille puhul täna tavapäraselt kasutatav lähtepunkt on Greenwichi meridiaani ja ekvaatori lõikumispunkt, ning kaugus antakse kraadides (Maa ümbermõõdu

360-ndikes) ja selle osades piki ekvaatorit läänest itta ning piki meridiaani lõunast põhja suunas;

  • tasapinnalised ristkoordinaadid (Decartes'i või Cartesiuse koordinaadid), mille puhul asukoht antakse kaugusena meetermõõdustiku ühikutes kokkuleppelise lähtepunkti suhtes ekvaatori suunaga paralleelselt läänest itta ja ühe telgmeridiaaniga paralleelselt lõunast põhja suunas.Ristkooridnaatide puhul kasutatske x ja y tähistust erinevates riikides erinevalt (üldiselt on Euroopa tavakartograafias x kaugus lõuna-põhja suunas ja y kaugus läänest itta, Ameerika koolkondades, GIS tarkvarades aga vastupidi - x kaugus ida suunas ja y kaugus põhja suunas. Kui kaart on orienteeritud nii, et põhi on üleval, sarnaneb viimane ristkoordinaatide kasutusega matemaatikas.

Tasapinnaliste (ruumi näeme 2-mõõtmelisena) koordinaatide puhul on vaja kahte sõltumatut telge, kolmemõõtmelises ruumis kolme, piki teed ühemõõtmelsies ruumis piisab ühest kaugusest.
Mõõdistamisel on kasutusel ka

  • polaarkoordinaadid - kaugus lähtepunktist ja kääne lähteteljest (N: kaugus ja asimuut)

Viited[muuda]

Vaata ka[muuda]

Koordinaadid


Artikli litsenseerimise eritingimused[muuda]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)