Kaart

From Estgis
Revision as of 21:18, 31 January 2016 by HippL (Talk | contribs) (Uus lehekülg: '<!-- =============== Category:Mõisted tuleb lisada selleks, et mõiste kuvataks esilehe alfabeerilises loetelus =============== --> Category:Mõisted === Mõiste === Maa pin...')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Maa pinna üldistatud, vastavate leppemärkidega edastatud ja matemaatiliselt määratletud vähendatud kujutis. Eristatakse üldgeograafilisi või loodusgeograafilisi ja temaatilisi kaarte (teemakaarte).
Arvutikartograafias on kaart ka kaardiaknas nähtava pildi aluseks olev andmebaas, mis sageli koosneb kihtidest. Need võivad olla korrastatud:

  • sisulise loogika alusel (näiteks teed, hoonestus, reljeef, vetevõrk jne) või
  • tehnoloogilisel alusel (näiteks punktid, jooned, pinnad, tekstid jne).
  • Võib kohata ka korraga mõlema printsiibi rakendust (N: veed on omakorda jagatud joonteks ja pindadeks).

Praktikas, eriti andmekogudes, mis on kombineeritud erinevatest allikatest, esineb ka segasuva alusel kihilisust.
GIS tarkvarades on reeglina võimalik suhteliselt lihtsasti objekte kihi kaupa nähatavale tuua ja peita, muuta kihtide järjestust alt üles jmt, sestap on andmekogu kavandades mõistlik objektid kihtidesse jagada arvestades nende kasutamise vajadusi konkreetses rakenduses.

Viited[edit]

Vaata ka[edit]

Kaart


Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)