GIS

Allikas: Estgis

Mõiste[muuda]

Lühend Geograafiline InfoSüsteem, sama mis kohateabesüsteem, ruumiandmekogu vmt. Ruumilise komponendiga andmete kogu koos selle töötlemise vahenditega või süsteem ruumiliste andmete kogumiseks, haldamiseks, säilitamiseks, päringute teostamiseks (otsinguteks), analüüsiks ja esituseks. GIS komponentideks loetakse riistvara, tarkvara, andmed, oskavad inimesed ja korralduslikud kokkulepped.
ka? Geniaalne Inglite Salaühing

Viited[muuda]

Vaata ka[muuda]

geoinfosüsteem


Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)