Esitusmudel

From Estgis
Revision as of 11:55, 31 January 2016 by HippL (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Andmemudeliga määratud andmekogust soovitava väljavõtte tegemise ja vormistamise kirjeldus. Määrab ära andmekogu kasutajale nähtava pildi - näiteks kaardiaknas nähaoleva, andmekoguga suhtlemise dialoogi jmt.
Ruumiandmete mudelitest kõige kasutajapoolsem.

Viited[edit]

Vaata ka[edit]

Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)