Arvutusgeograafia

From Estgis
Revision as of 10:06, 13 October 2016 by Geokrahv (Talk | contribs) (üritasin allosa teistega samasse vormi "valada", aga praegu on see ebamõistlikult vaevaline)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Arvutusgeograafia (i.k. geocomputation) kui mõiste on kasutusel ühisnimetajana niisugustele ruumiandmete analüüsi meetoditele, mis on arvutusmahukad. Arvutusmahukus võib olla tingitud andmemahust (nt palju suure ruumilise lahutusega rasterkihte) ja/või algoritmi keerukusest. Geocomputation’i kui suuna teket seostatakse eeskätt Leedsi ülikooli ja selle tolle¬aegse professori Stan Openshaw nimega, kes 1992.a. asutas seal vastava interdistsiplinaarse allüksuse Centre for Computational Geography.


Artikli litsenseerimise eritingimused

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)