Arvutusgeograafia

From Estgis
Revision as of 09:41, 13 October 2016 by Geokrahv (Talk | contribs) (Uus lehekülg: 'Arvutusgeograafia (i.k. geocomputation) kui mõiste on kasutusel ühisnimetajana niisugustele ruumiandmete analüüsi meetoditele, mis on arvutusmahukad. Arvutusmahukus võib oll...')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Arvutusgeograafia (i.k. geocomputation) kui mõiste on kasutusel ühisnimetajana niisugustele ruumiandmete analüüsi meetoditele, mis on arvutusmahukad. Arvutusmahukus võib olla tingitud andmemahust (nt palju suure ruumilise lahutusega rasterkihte) ja/või algoritmi keerukusest.

Artikli litsenseerimise eritingimused[muuda] Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)