Difference between revisions of "Arvutusgeograafia"

From Estgis
Jump to: navigation, search
(üritasin allosa teistega samasse vormi "valada", aga praegu on see ebamõistlikult vaevaline)
 
Line 5: Line 5:
  
  
'''''Artikli litsenseerimise eritingimused'''''
+
 
Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)
+
<h3><span class="mw-headline" id="Artikli_litsenseerimise_eritingimused"><i>Artikli litsenseerimise eritingimused</i></span></h3>
 +
<pre>Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)
 +
</pre>

Latest revision as of 10:06, 13 October 2016


Arvutusgeograafia (i.k. geocomputation) kui mõiste on kasutusel ühisnimetajana niisugustele ruumiandmete analüüsi meetoditele, mis on arvutusmahukad. Arvutusmahukus võib olla tingitud andmemahust (nt palju suure ruumilise lahutusega rasterkihte) ja/või algoritmi keerukusest. Geocomputation’i kui suuna teket seostatakse eeskätt Leedsi ülikooli ja selle tolle¬aegse professori Stan Openshaw nimega, kes 1992.a. asutas seal vastava interdistsiplinaarse allüksuse Centre for Computational Geography.


Artikli litsenseerimise eritingimused

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)