Andmemudel

From Estgis
Jump to: navigation, search

Mõiste[edit]

Andmete arvutis hoidmise põhimõtteline kirjeldus. Määrab samuti andmete vahetamise teiste andmekogudega.
Andmemudelite võrdlemise ja ühtlustamise abil tagatakse erinevate andmekogude tehnoloogiline ühildatavus.
Keskmine ruumiandmete mudelitest, ei tohi sõltuda kasutatavast tarkvarast ja riistvarast.

Viited[edit]

Vaata ka[edit]

Artikli litsenseerimise eritingimused[edit]

Autor: TÜ geograafia osakond. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-NC-SA 3.0 EE)